Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A2
30
255
12
10.80
200
1
1.2
A5
35
120
40
34
32.01
80
80
80
1.3
A6
2
213
10
0.04
120
120
2.1
A7
1
120
120
2.2
A7
1
120
120
2.3
A8
50
100
45
44
41.71
250
1
3.1
A3
130
120
100
3.2
A4
45
240
40
18.03
1
120
100
4.1
C1
30
255
19
17.13
70
70
70
4.2
C2
30
135
29
27.55
200
40
5.1
C3
215
14
0.02
70
70
80
5.2
C4
1
70
70
40
70
5.3
C4
1
70
70
40
70
5.4
C4
1
70
70
40
70
5.5
C4
1
70
70
40
70
5.6
C4
1
70
70
40
70
5.7
C4
20
65
110
20
17.70
10
0.17
70
70
40
70
6.1
C7
215
200
40
6.2
C9
1
200
20
1
6.3
C9
1
200
20
1
6.4
C9
1
200
20
1
6.5
C9
35
130
24
23.00
200
20
1
7.1
C8
35
250
34
31.23
270
7.2
C10
20
125
140
19
17.69
90
90
50
8.1
C11
40
155
37
35.08
70
70
100
8.2
C12
65
50
50
38
36.64
200
70
1
9.1
C5
187
13
110
110
9.2
C6
60
35
70
48
48.00
21
21.00
200
1
50
10.1
E7
43
152
42
40.39
200
30
30
10.2
E8
52
233
51
45.71
100
1
150
11.1
E2
198
70
70
90
11.2
E3
200
150
100
11.3
E1
210
60
1
270
11.4
E4
1
70
70
70
60
11.5
E5
50
115
44
44.00
50
1
200
11.6
E4
2
185
70
70
70
60
12.1
D10
41
80
74
31
28.65
70
70
70
50
12.2
D9
45
100
140
40
37.28
90
1
150
13.1
F3
50
110
46
43.03
120
150
13.2
F4
30
205
50
21
19.34
50
50
100
1
14.1
D11
70
70
25
260
1
15.1
F11
135
150
70
50
15.2
F7
50
35
110
100
100
70
16.1
F12
174
60
60
16.2
F8
25
100
40
25
24.00
9
0.01
130
130
16.3
F15
180
17
80
100
16.4
F9
200
200
60
16.5
F10
242
43
1
60
200
16.6
F15
65
170
50
64
62.01
80
100
17.1
D6
215
270
17.2
D7
1
200
50
1
17.3
D7
1
200
50
1
17.4
D7
1
200
50
1
17.5
D7
57
211
17
200
50
1
18.1
D2
1
200
60
18.2
D2
26
30
109
26
26.00
27
22.58
200
60
19.1
D1
1
200
60
19.2
D4
200
80
80
80
19.3
D1
1
200
60
19.4
D5
42
243
40
36.02
260
1
20.1
B11
1
250
1
20.2
B11
1
250
1
20.3
B11
40
125
39
38.01
250
1
20.4
B9
20
265
20
14.70
60
60
60
60
20.5
B11
1
250
1
21.1
B8
1
120
120
21.2
B8
1
120
120
21.3
B10
73
150
62
64
58.50
120
1
120
22.1
B1
270
250
23.1
B2
167
25
120
120
23.2
B3
182
2
80
90
80
23.3
B4
55
110
47
46.00
100
120
1
72
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j957ib
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j95wro
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j96jt5
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j96uok
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j971ls
23-04-2018Nobody72http://prntscr.com/j977b2
23-04-2018Nobody72Log General = Mary Christmas
04-02-2019VanDeikhttp://prntscr.com/mgh3za
04-02-2019Nobody72http://prntscr.com/mgkjff
04-02-2019Nobody72http://prntscr.com/mgkjm2
04-02-2019Nobody72http://prntscr.com/mgkopm
25-04-2019Nobody72Boris instead Anslem 40MS 155MM
25-04-2019Nobody72Boris instead Anslem 35MS 160MM
25-04-2019Nobody72Boris instead Anslem 60MS 135MM
25-04-2019Nobody72Boris instead Anslem 35MS 160MM
29-04-2019Nobody728.2 - Boris 45MS 150MM
29-04-2019Nobody72Boris 65MS 130MM
29-04-2019Nobody72BOris 70MS 125MM
27-05-2019Nobody72G7 Boris 15MS 180K
28-10-2019Yuki57send G2 first and g1 can be a fast general. Otherwise you will lack a tavern at the end.
31-12-2019Nobody72I got all tavern all skilled UP....
31-12-2019Nobody72G6 1R possibility