Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
95
30
70
40
25.44
80
120
2.1
F4
170
10
170
146.25
90
50
60
3.1
G1
100
50
30
100
86.41
5
0.16
100
100
4.1
G3
110
70
110
91.79
16
0.07
40
60
100
5.1
G4
110
40
30
95
78.34
70
80
50
6.1
G5
75
100
20
59
51.35
100
20
80
7.1
G2
170
10
169
120.62
80
120
8.1
F1
180
180
148.66
110
40
50
9.1
F3
105
40
50
105
104.41
15
2.13
70
30
100
1
10.1
H1
105
10
80
105
91.15
20
0.87
100
60
40
11.1
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
11.2
H3
85
60
50
85
85.00
41
10.28
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s