Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
180
40
2.1
B2
 B1
180
40
40
3.1
C1
180
60
4.1
C2
2
52
40
60
4.2
C3
20
10
18
11.13
33
33
33
5.1
D1
1
1
1.00
120
5.2
D1
27
153
26
18.70
120
6.1
D3
189
80
60
6.2
D2
80
140
80
75.77
40
1
120
7.1
E1
80
80
80.00
100
99
1
7.2
E1
1
1
1.00
100
99
1
7.3
E1
1
1
1.00
100
99
1
7.4
E1
1
1
1.00
100
99
1
7.5
E1
1
1
1.00
100
99
1
7.6
E1
40
144
1
85
40
27.63
100
99
1
15
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s