Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
D1
20
265
16
16.00
120
50
100
1.2
D4
22
263
18
18.00
250
1.3
D2
2
213
150
100
1.4
D3
75
68
68.00
250
1.5
D3
2
213
250
2.1
D5
2
47
58
43
2
2.00
17
17.00
28
28.00
100
150
3.1
D6
56
139
45
45.00
100
100
70
1
4.1
D7
35
130
31
31.00
250
5.1
D8
285
270
6.1
D9
1
150
1
100
6.2
D9
60
50
133
102
44
44.00
81
81.00
150
1
100
7.1
D10
79
121
30
40
200
7.2
D11
1
150
100
1
7.3
D11
1
150
100
1
7.4
D11
59
102
124
44
44.00
37
37.00
150
100
1
8.1
E1
25
190
20
20.00
90
70
100
8.2
E5
200
250
9.1
E7
45
150
35
35.00
90
90
90
9.2
E6
76
164
45
62
62.00
100
1
150
10.1
E2
2
173
110
120
150
10.2
E8
42
53
70
37
37.00
200
1
70
11.1
E3
165
35
150
120
11.2
E4
20
242
23
16
16.00
250
1
12.1
F1
46
127
22
37
37.00
150
100
12.2
F2
165
32
32.00
270
13.1
F3
1
200
20
50
13.2
F3
1
200
20
50
13.3
F4
8
197
80
8
8.00
100
150
1
13.4
F3
1
200
20
50
14.1
F5
43
92
150
34
34.00
100
150
1
14.2
F6
45
240
33
33.00
150
30
90
15.1
F7
40
95
30
34
34.00
190
90
16.1
F9
285
270
16.2
F10
60
58
167
49
49.00
1
150
1
1
17.1
C5
1
200
50
20
17.2
C5
1
200
50
20
17.3
C5
1
200
50
20
17.4
C5
66
17
218
50
13
13.00
200
50
20
17.5
C6
55
110
49
49.00
1
200
1
18.1
C4
36
112
17
30
30.00
200
70
18.2
C2
41
101
53
34
34.00
100
100
70
19.1
C1
1
1
1.00
100
170
19.2
C1
1
1
1.00
100
170
19.3
C3
67
78
50
55
55.00
200
1
1
20.1
B11
20
265
15
15.00
200
70
20.2
B12
165
35
35.00
250
20
20.3
B10
36
69
180
30
30.00
90
90
90
21.1
B13
50
95
50
38
38.00
250
1
21.2
B9
285
250
22.1
B8
1
250
20
22.2
B8
1
250
20
22.3
B8
1
250
20
22.4
B8
22
263
18
18.00
250
20
23.1
B7
1
240
200
23.2
B7
86
6
193
74
74.00
240
200
24.1
B6
55
80
60
44
44.00
90
90
90
24.2
B3
270
15
38
38.00
70
200
25.1
B4
1
150
100
20
25.2
B4
29
256
16
16.00
150
100
20
25.3
B5
9
276
6
6.00
270
1
26.1
A12
7
78
200
4
4.00
70
200
27.1
A10
36
112
17
30
30.00
200
70
27.2
A8
270
270
28.1
A6
200
150
100
20
28.2
A7
1
100
1
100
70
28.3
A7
71
74
140
58
58.00
50
50.00
100
1
100
70
28.4
A11
200
100
30
100
40
28.5
A13
76
89
61
61.00
70
1
200
28.6
A1
270
120
150
69
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s
23-06-2017KlingoG1 = Farmer
24-06-2017KlingoG1=Farmer
24-06-2017KlingoF7 blocken; TAV 189BSK 26GSS
24-06-2017Klingomit 2 Vorwellen?
24-06-2017KlingoG2=Farmer
24-06-2017KlingoG2= MJ_Farmer
24-06-2017KlingoAssa--> D9= (15-31BSK-Verlust)
24-06-2017KlingoAssa--> D11=(40 od 15 od 10 BSK Verlust)
24-06-2017KlingoAssa--> A7!
24-06-2017KlingoG5= Mj_Farmer, G3= Mj_strong
05-07-2017KlingoG2=Gr Kata ---> E5
05-07-2017KlingoG1 auch Farmer möglich
05-07-2017Klingog3 Farmer
05-07-2017Klingonun G3 Farmer, G2 strong
14-09-2017KlingoRest: 100_1 -->ANS 37BSK 113BSS 15BEL
14-09-2017KlingoR: 150_100 -->Varg 45BSK 150BEL
14-09-2017KlingoRest: 100KM 70 1 --> Varg 53BSK 142 BSS (-42BSK)
25-09-2017KlingoRest:100_150:--> Vargus 38BSK 157BSS
25-09-2017KlingoR:150_1--> MJ 14BSK 111GSS 160BSS
25-09-2017Klingo8FA
26-09-2017KlingoAssa--> B7
26-09-2017KlingoR:100_100_1--> MJ 60BSK 210BSS 15BEL (-48BSK)
11-12-2017KlingoG4=MJ2(Kampfrausch3)
11-12-2017KlingoG2= MJ2(Kampfrausch3)
11-12-2017KlingoG3=MJ2 (Kampfrausch3)
18-12-2017KlingoA1: 1. MdK 1BSS2
18-12-2017Klingo2. Mary 215 BSS
19-12-2017KlingoRest::
19-12-2017Klingo100 BerSee_70_1--> Vargus :26BSK 75GSS 94BSS
06-02-2018KlingoG1.1 Dracul(SF3)132Bog G1.2 MARY 213BSS 2 BSK
06-02-2018KlingoR: 1_100 -->Varg 20BSK 175GSS
06-02-2018KlingoG3.1Daracul(SF3) 160Bog G3.2 MARY 15BSK 200GSS (plus 17000EP!)
20-03-2018Klingo-> Mary40BSK 175BSS -> B7
20-03-2018KlingoG2= MJ1
10-04-2018Klingood G2 = Mary 20BSK 195BSS
21-04-2018Klingoalle Kommentare ignorieren
15-05-2018KlingoRest: 150_1 -->ANS 30BSK 135BSS
25-05-2018KlingoG3=MJ2(Kampfrausch3)
21-01-2019KlingoG2 35SK 3BSK 247BSS
30-01-2019KlingoG1 Ans: 54Sk 2BSK 108Bel
30-01-2019Klingo!! 100KgMa 70OM 1 Capt--> Mj1 38GSS 247BSS
07-03-2020KlingoR: 150_100 -->Boris14SK 2BSK 179Rit