Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
150
40
1.2
B2
 B1
164
1
40
40
1.3
C1
10
219
1
60
2.1
C2
53
40
60
2.2
C3
1
1
1.00
33
33
33
2.3
C3
12
219
1
33
33
33
2.4
D1
1
196
3
120
2.5
D3
193
80
60
2.6
D2
1
1
1.00
40
1
120
2.7
D2
53
24
67
81
1
7
23
22.02
40
1
120
3.1
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.2
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.3
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.4
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.5
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.6
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.7
E1
1
100
99
1
3.8
E1
1
1
1.00
100
99
1
3.9
E1
24
105
1
140
24
14.13
100
99
1
19
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
20-09-2019KlingoG1= Anselm
20-09-2019KlingoZwilling(3Xunaufhalts. Wirbelsturm)-->D1 D3 13Rek 1 Eli 281Reit