Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
37
143
37
24.78
80
120
2.1
F4
142
90
38
142
129.92
90
50
60
3.1
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.2
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
3.3
F1
1
1
1.00
110
40
50
3.4
F3
128
1
141
128
115.97
70
30
100
1
4.1
G1
115
5
45
115
100.36
2
0.08
100
100
5.1
G4
94
71
94
78.34
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G1
127
38
117
100.53
100
100
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.4
H3
110
160
110
93.27
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s