Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
49
201
49
44.08
80
120
2.1
E6
120
80
2.1
2.2
2.3
2.4
E6
88
132
88
80.56
120
80
3.1
3.2
3.3
3.4
F1
151
37
110
40
50
3.5
F2
23
65
135
100
90
3.6
F4
130
70
90
50
60
3.7
F3
148
1
1
1
69
148
138.53
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G4
127
73
70
80
50
4.3
G1
43
90
110
100
100
4.4
G2
45
100
1
1
73
45
45.00
100
98.19
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.4
H3
152
20
1
77
152
148.77
80
1
70
50
21
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
03-07-20141260a2da1cafb30f6df2471cd423332elaunch G2 on G2 and get intecerpt by g4
27-06-2016ChrSchultzthe attack isn't possible, general will be catched by E2.