Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
30
149
1
30
24.10
80
120
2.1
F4
139
131
139
126.01
90
50
60
3.1
F3
64
120
70
30
100
1
3.2
F3
169
31
70
30
100
1
3.3
F3
127
1
142
127
115.73
70
30
100
1
4.1
G1
166
1
103
166
162.70
100
100
5.1
G4
120
1
149
120
117.71
70
80
50
6.1
G5
10
78
50
100
20
80
6.2
G2
55
95
70
55
55.00
95
88.17
80
120
7.1
H1
142
58
100
60
40
7.2
H3
119
19
1
131
119
119.00
19
17.78
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s