Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
37
127
1
37
32.72
11
0.06
1
0.03
80
120
2.1
F4
130
140
130
124.33
7
0.06
90
50
60
3.1
F3
1
14
53
121
70
30
100
1
3.2
F3
141
39
70
30
100
1
3.3
F3
124
146
124
115.14
70
30
100
1
4.1
G1
112
31
21
1
112
92.20
5
0.01
100
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
5.2
G4
42
123
42
30.48
70
80
50
6.1
G5
3
180
16
100
20
80
6.2
G2
114
32
19
114
101.68
21
0.54
80
120
7.1
H1
165
35
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.4
H3
77
1
74
117
1
77
60.89
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s