Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
70
70
80
50
44.07
80
120
2.1
F4
2
170
2
1
25
90
50
60
2.2
F3
43
13
60
121
70
30
100
1
2.3
F3
145
40
70
30
100
1
2.4
G1
70
70
80
70
70.00
70
63.07
100
100
2.5
F3
122
1
1
1
55
122
112.39
1
0.01
70
30
100
1
3.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
3.2
G4
52
168
52
43.81
70
80
50
4.1
G5
20
160
20
100
20
80
4.2
G2
54
91
75
54
54.00
91
89.18
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
126
1
1
140
1
1
126
124.74
1
0.12
80
1
70
50
5.3
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s