Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
A1
1
198
1
40
2.1
B2
 B1
1
218
1
40
40
3.1
C1
1
218
1
1
0.37
60
4.1
C2
53
52
48.88
40
60
4.2
C3
6
38
1
36
38
35.73
33
33
33
5.1
D1
37
182
1
37
33.66
120
6.1
D3
1
1
1.00
80
60
6.2
E1
17
1
1
1.00
100
99
1
6.3
E1
7
74
92
33
1
50
74
74.00
32
24.50
100
99
1
9
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s