Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
70
110
37
24.69
80
120
2.1
F4
180
100
136
122.75
90
50
60
3.1
F3
 F2
1
14
53
121
70
30
100
1
3.2
F3
 F1
1
1
1.00
70
30
100
1
3.3
F3
110
1
175
110
102.37
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G1
110
25
30
96
77.87
100
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
5.2
G4
165
76
58.23
70
80
50
6.1
G5
 G1
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.3
G2
110
30
25
110
101.73
19
0.81
80
120
7.1
H1
1
1
1
1.00
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H3
145
140
129
125.13
80
1
70
50
15
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s