Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
44
120
1
44
33.58
80
120
2.1
F4
140
1
129
139
126.16
90
50
60
3.1
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
3.2
F3
158
35
70
30
100
1
3.3
F3
133
1
136
130
116.73
70
30
100
1
4.1
G1
117
5
43
117
100.56
100
100
5.1
G4
111
54
95
78.30
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
130
35
127
110.67
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.4
H3
130
140
110
93.44
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s