Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
30
139
11
30
24.12
80
120
1.2
2.1
F4
140
130
138
126.04
90
50
60
3.1
F3
1
1
92
106
70
30
100
1
3.2
F3
155
35
70
30
100
1
3.3
F3
124
1
1
54
124
112.43
70
30
100
1
4.1
G1
168
1
101
168
163.72
100
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
5.2
G4
52
217
1
52
47.07
70
80
50
6.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.2
G2
183
1
86
182
174.61
80
120
7.1
H1
40
100
60
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H3
126
1
122
16
5
126
124.70
1
0.03
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
07-01-2017Marcoshagosloss is average 24r, you don't loose 11e