Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
180
15
75
87
80.13
120
80
1.2
F1
12
150
20
100
150
142.75
20
20.00
3
0.01
110
40
50
1.3
G1
5
60
60
45
60
60.00
58
40.50
100
100
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
G4
120
35
110
120
117.80
3
0.01
70
80
50
2.2
G5
12
95
25
150
77
74.67
100
20
80
2.3
G2
5
60
85
20
60
60.00
67
50.68
80
120
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
3.2
F3
130
140
130
116.15
70
30
100
1
3.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
3.4
H3
205
5
60
205
199.29
2
0.01
80
1
70
50
18
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s