Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
80
150
20
51
44.06
80
120
2.1
F4
195
55
168
155.23
90
50
60
3.1
G1
120
45
120
101.76
23
0.63
100
100
4.1
G3
165
144
111.38
40
60
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
5.2
G2
5
75
105
70
75
75.00
101
88.99
80
120
5.3
G5
1
1
1.00
100
20
80
6.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
6.2
F3
180
70
149
137.85
70
30
100
1
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
125
125
125.00
80
1
70
50
7.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.4
H3
2
198
2
0.25
124
2.34
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s