Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
46
120
54
46
44.03
80
120
2.1
F4
136
134
136
125.44
90
50
60
3.1
F3
13
60
121
70
30
100
1
3.2
F3
169
31
70
30
100
1
3.3
F3
126
1
143
126
115.55
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G1
1
1
1.00
100
100
4.3
G1
120
100
115
106.64
100
100
5.1
G4
127
73
70
80
50
5.2
G5
1
1
1.00
100
20
80
5.3
G2
26
100
60
60
100
100.00
60
52.66
80
120
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.4
H3
154
116
154
148.89
80
1
70
50
15
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s