Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
1
1
1.00
80
120
1.2
C1
43
175
1
1
43
41.19
12
0.04
1
0.02
80
120
2.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
2.2
F4
136
1
133
136
125.42
90
50
60
3.1
F3
39
133
70
30
100
1
3.2
F3
152
37
70
30
100
1
3.3
F3
126
1
143
126
115.58
70
30
100
1
4.1
G1
1
1
1.00
100
100
4.2
G1
61
75
84
61
61.00
59
56.17
100
100
5.1
G4
125
74
70
80
50
5.2
G5
20
160
20
100
20
80
5.3
G2
26
50
95
75
50
50.00
95
93.18
80
120
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.4
H3
126
5
137
1
1
126
123.95
80
1
70
50
16
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s