Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
170
50
44.11
80
120
2.1
F4
140
130
139
126.06
90
50
60
3.1
F3
13
60
121
13
13.00
60
60.00
121
110.95
70
30
100
1
3.2
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.3
F3
3
130
140
130
116.21
70
30
100
1
4.1
G1
90
60
50
20
90
90.00
60
47.46
100
100
5.1
G4
128
72
128
83.39
72
72.00
70
80
50
5.2
G2
107
54
109
107
107.00
54
51.97
80
120
6.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.3
H3
130
140
129
125.10
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
07-09-2014e5910eb31f2c65d5bce360706530324a3s isnt enough, even after 5s I got intercepted - lost tons of troops