Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
200
49
44.08
80
120
1.2
F4
137
133
137
125.60
90
50
60
2.1
F2
180
1
89
177
172.37
100
90
3.1
F1
174
96
174
163.35
110
40
50
4.1
F3
128
1
141
128
115.90
70
30
100
1
5.1
G1
80
80
60
80
80.00
68
55.85
100
100
6.1
G4
113
1
106
113
110.11
70
80
50
7.1
G5
75
1
144
75
70.28
100
20
80
8.1
G2
183
1
86
183
174.59
80
120
9.1
H1
106
114
106
102.07
100
60
40
10.1
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
10.2
H3
127
142
1
127
124.96
80
1
70
50
11.1
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
11.2
H3
127
142
1
127
124.96
80
1
70
50
14
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s