Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
60
160
49
41.83
80
120
2.1
F4
180
40
170
158.66
90
50
60
3.1
F3
40
20
120
20
40
40.00
20
20.00
33
29.82
20
20.00
70
30
100
1
3.2
F3
40
140
20
70
30
100
1
3.3
F3
160
40
20
70
30
100
1
4.1
G1
160
60
160
158.95
19
1.84
100
100
5.1
G4
60
140
60
60.00
140
140.00
70
80
50
5.2
G5
60
140
60
60.00
140
124.88
100
20
80
5.3
G2
100
60
20
40
100
100.00
60
52.63
80
120
6.1
H3
120
40
60
120
120.00
40
37.15
2
0.05
80
1
70
50
6.2
H1
40
100
60
40
40.00
100
59.40
60
60.00
100
60
40
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s