Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
88
1
131
88
80.57
120
80
1.2
1.3
2.1
F1
100
75
45
100
100.00
75
75.00
40
8.42
110
40
50
2.2
2.3
3.1
G1
62
74
84
62
62.00
74
70.99
100
100
3.2
3.3
4.1
G2
50
95
75
50
50.00
95
93.17
80
120
4.2
G4
119
81
119
63.26
81
81.00
70
80
50
4.3
4.4
5.1
F3
147
1
72
147
138.37
70
30
100
1
5.2
F4
1
1
1.00
90
50
60
6.1
H3
140
18
1
61
140
140.00
18
15.64
80
1
70
50
6.2
H1
1
1
1.00
100
60
40
17
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s