Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
100
120
96
83.99
120
80
2.1
F1
100
75
45
100
100.00
75
75.00
42
13.90
110
40
50
3.1
G1
62
74
84
62
62.00
73
70.97
100
100
4.1
G4
140
60
20
114
110.10
70
80
50
5.1
G5
80
20
100
75
70.27
100
20
80
6.1
G2
80
80
60
80
80.00
77
66.03
80
120
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
115
25
30
50
115
115.00
21
14.76
28
25.16
80
1
70
50
8.1
F4
134
90
50
60
8.2
F3
147
73
147
138.92
70
30
100
1
10
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s