Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
80
150
20
50
44.08
80
120
2.1
F4
195
55
167
155.18
90
50
60
3.1
G3
100
100
50
100
100.00
92
82.54
40
60
100
4.1
G1
80
92
78
80
80.00
86
74.11
100
100
5.1
G4
80
92
78
80
80.00
77
59.71
70
80
50
6.1
G5
100
150
94
83.00
100
20
80
7.1
G2
75
105
70
75
75.00
102
89.04
80
120
8.1
H1
180
70
164
156.66
100
60
40
9.1
H3
230
230
230.00
80
1
70
50
9.2
H3
200
80
1
70
50
10.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
10.2
F3
180
70
149
137.84
70
30
100
1
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s