Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
1.2
E6
88
132
88
80.57
120
80
1.3
1.4
1.5
2.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.2
F2
1
64
120
100
90
2.3
F1
33
150
37
110
40
50
2.4
F4
100
89
90
50
60
2.5
F3
27
147
1
72
147
138.34
70
30
100
1
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G1
120
100
120
117.18
100
100
4.1
G4
127
73
70
80
50
4.2
G5
1
1
1.00
100
20
80
4.3
G2
26
50
95
75
50
50.00
95
93.19
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.3
H1
15
1
1
1.00
100
60
40
5.4
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.5
H1
15
1
1
1.00
100
60
40
5.6
H3
102
35
3
129
1
102
99.58
80
1
70
50
25
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
14-11-2015Arbi26You need 3 MMA