Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
1.2
E6
100
120
91
81.18
120
80
2.1
2.2
F1
180
90
176
164.41
110
40
50
3.1
3.2
G1
80
60
60
20
80
80.00
60
53.69
100
100
4.1
4.2
G4
160
20
40
114
110.13
70
80
50
5.1
5.2
G5
140
40
20
20
75
70.29
100
20
80
6.1
6.2
G2
80
80
60
80
80.00
77
66.05
80
120
7.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
7.2
F3
128
1
141
128
115.87
70
30
100
1
8.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
8.2
H3
140
20
60
140
140.00
19
15.68
80
1
70
50
16
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s