Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
1.2
E6
88
132
88
80.59
120
80
1.3
1.4
1.5
2.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.2
F2
1
64
120
100
90
2.3
F1
33
152
35
110
40
50
2.4
F4
100
89
90
50
60
2.5
F3
27
147
1
72
147
138.35
70
30
100
1
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
G1
80
80
60
80
80.00
67
55.85
100
100
4.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
4.2
G4
52
217
1
52
47.11
70
80
50
5.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
5.2
G2
50
95
75
50
50.00
95
93.18
80
120
6.1
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
6.2
H1
1
1
1.00
100
60
40
6.3
H3
126
5
137
1
1
126
124.00
80
1
70
50
7.1
H1
100
60
40
7.2
H3
80
1
70
50
7.3
H3
80
1
70
50
25
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
14-11-2015Rif1eIMPORTANT: Don't move G1 from 1st attack. Before you send wave make sure that E2 dont interrupt generals.
14-11-2015Rif1e[PL] WAŻNE: Pozostaw G1 z poprzedniego ataku w tym samym miejscu. Upewnij się także czy żaden z generałów nie zostanie przechwycony przez E2 zanim wyślesz ataki.
14-11-2015Rif1eDELAYS: Send G3 when G2 walk in star, G5 when G4 walk in star. http://s3.ifotos.pl/img/RB1jpg_wrhassp.jpg
14-11-2015Rif1eOPÓŹNIENIA: Wyślij G3 kiedy G2 dojdzie do gwiazdy, G5 kiedy G4 do niej dojdzie. http://s3.ifotos.pl/img/RB1jpg_wrhassp.jpg
14-11-2015Rif1eSend it quickly and make sure if major pass H1, if not just back and try again with another 1R block. "Plan B" for this attack in 5th attack
14-11-2015Rif1e[PL] Wysyłaj ataki szybko, jeżeli major zostanie przechwycony, wycofaj go i spróbuj ponownego bloku 1R w nieco zmienionym ustawieniu. "Plan B" dla tego ataku pokazany w ataku nr 5
14-11-2015Rif1eDELAYS: Send G1 with 1R and wait till it come to G2's entry to send G2. Then after G2 two "flags" steps send G3. The last G4 send when G3 walk about 5 "flags".
14-11-2015Rif1e[PL] OPÓŹNIENIA: Wyślij G1 z 1R i czekaj z wysłaniem G2 kiedy G1 dojdzie do jego wejścia. G3 wyślij po przejściu przez G2 odległości dwóch horągiewek. Ostatniego G4 wyślij po przejściu przez G3 5-ciu horągiewek.
14-11-2015Rif1eThis guide base on new RB changes made in October 2015. HAVE FUN :)
30-11-2015Rif1eTIP: Send attacks as quick as u can (notice that MMA is first). If major gets interrupted return him and try alternate attack. Alternate general's set in next step
30-11-2015Rif1e[PL] Wskazówka: Wysyłaj ataki tak szybko jak zdołasz (zauważ, że MMA jest do wysłania pierwszy), jeśli major zostanie przechwycony cofnij go i sprobuj alternatywnego ukladu. Alternatywny układ znajdziesz w kolejnym kroku.