Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
52
168
49
41.53
80
120
2.1
F4
170
50
170
158.28
90
50
60
3.1
G1
60
80
80
60
60.00
77
72.99
100
100
4.1
G3
102
58
60
102
102.00
56
53.01
40
60
100
5.1
G4
109
21
90
109
106.50
21
14.77
70
80
50
6.1
G2
57
93
70
57
57.00
93
86.19
80
120
7.1
F1
40
140
20
110
40
50
7.2
F3
152
68
150
139.15
70
30
100
1
8.1
H1
102
18
100
102
99.18
17
11.76
100
60
40
9.1
H3
50
50
50.00
80
1
70
50
9.2
H3
104
24
18
74
104
104.00
21
14.76
17
14.37
80
1
70
50
11
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s