Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
H3
200
20
2
48
200
198.37
20
1.74
2
0.01
80
1
70
50
2.1
G5
120
150
78
74.69
100
20
80
3.1
G4
60
140
70
60
60.00
75
68.86
70
80
50
4.1
G1
60
120
40
50
60
60.00
90
88.77
100
100
5.1
G2
40
120
20
90
40
40.00
120
118.97
80
120
6.1
F1
40
120
108
2
40
39.64
120
119.37
10
1.50
2
0.08
110
40
50
7.1
F4
140
130
140
126.09
90
50
60
8.1
F3
140
130
131
117.83
70
30
100
1
8
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s