Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
85
185
85
80.06
120
80
1.2
1.3
1.4
2.1
F1
160
30
60
160
145.66
30
27.32
110
40
50
2.2
2.3
2.4
3.1
G1
50
105
95
50
50.00
105
98.77
100
100
3.2
3.3
3.4
4.1
G4
120
1
79
120
65.83
1
1.00
79
79.00
70
80
50
4.2
G2
47
102
58
110
102
102.00
58
56.97
80
120
4.3
4.4
4.5
5.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
5.2
F3
145
105
145
135.20
70
30
100
1
6.1
H3
115
30
125
115
115.00
30
28.94
19
0.99
80
1
70
50
6.2
H1
1
1
1.00
100
60
40
21
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s