Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
170
50
41.49
80
120
1.2
F4
135
135
135
125.27
90
50
60
2.1
F3
20
2
142
70
30
100
1
2.2
F3
155
35
70
30
100
1
2.3
F3
130
140
130
116.22
70
30
100
1
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G1
120
100
120
117.17
100
100
4.1
G4
127
73
70
80
50
4.2
G2
100
60
110
100
100.00
60
58.98
80
120
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
5.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.4
H3
130
140
129
125.18
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
23-06-2015nycolaG1 : 1R/ 64 S/120E
23-06-2015nycolaG1 :20S/2A/142S
12-07-2015mctigerOkay, I test it next time
13-07-2015mctigerUpdate G1: 20S | 2A | 142E , have fun :)
27-12-201794211b147678eaa3702f9770c6f7049eG5 intercepted