Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
100
170
87
80.11
120
80
1.2
1.3
1.4
2.1
F1
40
140
60
30
40
39.64
140
126.60
110
40
50
2.2
G1
60
80
20
60
60
60.00
77
72.98
100
100
2.3
2.4
3.1
G4
119
81
70
80
50
3.2
G2
40
120
20
40
40
40.00
106
103.18
80
120
3.3
3.4
4.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
4.2
F3
147
73
147
138.81
70
30
100
1
5.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
5.2
H3
200
20
50
200
198.22
16
0.50
80
1
70
50
16
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s