Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
60
160
50
41.80
80
120
2.1
F4
180
40
170
159.15
90
50
60
3.1
G1
60
80
60
20
60
60.00
80
73.02
100
100
4.1
G3
20
160
20
20
20
20.00
138
135.01
40
60
100
5.1
G4
40
160
20
40
40.00
89
81.24
70
80
50
6.1
G2
40
120
60
40
40.00
105
103.17
80
120
7.1
F1
20
160
20
20
20
20.00
160
153.34
20
13.85
20
0.02
110
40
50
8.1
F3
160
20
40
151
139.37
70
30
100
1
9.1
H1
60
40
40
40
60
60.00
40
40.00
35
19.45
100
60
40
10.1
H3
100
20
20
40
40
100
100.00
20
20.00
20
14.74
33
19.34
80
1
70
50
10
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
31-10-2016screinc1
31-10-2016screin drar45 m10 c145
31-10-2016screinf4
31-10-2016screin1gen 170r 30c
31-10-2016screindrac 70r 15m 115e
31-10-2016screinf1
31-10-2016screingen 60r 140b
31-10-2016screindrac 100b 25lb 75cb
31-10-2016screing1
31-10-2016screindrac 30r 20m 110b 20lb 20cb
31-10-2016screing3
31-10-2016screindrac 20m 160b 10lb 10cb
31-10-2016screing4 drac 20m 160b 10lb 10cb
31-10-2016screing2 drac 30r 10m 160b
31-10-2016screinf3 drac 130r 20m 50e