Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
86
1
163
86
80.11
120
80
1.2
F1
173
1
96
173
163.36
110
40
50
1.3
G1
30
177
1
42
177
171.91
100
100
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
G4
127
73
70
80
50
2.2
G2
182
1
87
182
174.44
80
120
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
F4
1
1
1.00
90
50
60
3.2
F3
127
1
142
127
115.76
70
30
100
1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.4
H3
127
142
1
127
124.97
80
1
70
50
4.5
4.6
4.7
28
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s