Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
47
1
172
47
47.00
1
1.00
40
35.59
80
120
2.1
F4
140
130
139
126.09
90
50
60
3.1
G1
170
100
170
164.71
100
100
4.1
G3
180
40
168
155.50
40
60
100
5.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
5.2
G2
150
120
150
150.00
29
23.65
80
120
6.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
6.2
F3
130
140
129
116.18
70
30
100
1
7.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
7.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
7.4
H3
160
110
154
148.88
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s