Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
50
170
49
41.49
80
120
1.2
F4
18
135
135
135
125.23
90
50
60
2.1
F3
20
2
142
70
30
100
1
2.2
F3
155
35
70
30
100
1
2.3
F3
130
140
128
116.12
70
30
100
1
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G1
120
100
120
117.16
100
100
3.3
G4
50
20
120
10
30
20
20.00
107
86.72
70
80
50
3.4
G5
30
115
50
55
46.96
100
20
80
3.5
G2
40
100
60
110
100
100.00
60
58.97
80
120
4.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.2
H3
205
5
60
205
199.27
2
0.01
80
1
70
50
12
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s