Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
C1
60
160
49
41.82
80
120
2.1
F4
137
133
137
125.57
90
50
60
3.1
F3
1
1
1.00
70
30
100
1
3.2
F3
3
1
65
119
70
30
100
1
3.3
F1
1
1
1.00
110
40
50
3.4
F3
128
1
141
128
115.90
70
30
100
1
4.1
G1
60
80
80
60
60.00
78
72.96
100
100
5.1
G4
120
20
80
114
110.12
70
80
50
6.1
G5
75
1
144
75
70.29
100
20
80
7.1
G2
59
88
73
59
59.00
88
84.20
80
120
8.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
8.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
8.3
H3
130
140
129
125.11
80
1
70
50
13
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s