Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E2
40
154
1
40
29.99
50
150
2.1
E5
1
1
1.00
40
60
80
2.2
E5
45
70
40
60
80
2.3
E5
2
95
35
40
60
80
2.4
E5
164
1
30
164
135.92
40
60
80
3.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
3.2
F1
64
1
130
64
38.64
110
40
50
4.1
F2
1
1
1.00
100
90
4.2
F2
1
1
1.00
100
90
4.3
F2
1
13
59
118
100
90
4.4
F4
37
45
102
90
50
60
4.5
F3
114
1
170
111
102.45
70
30
100
1
5.1
G1
1
1
1.00
100
100
5.2
G1
84
80
15
1
84
62.27
100
100
6.1
G4
1
1
1.00
70
80
50
6.2
G4
80
100
76
58.20
70
80
50
7.1
G5
1
1
1.00
100
20
80
7.2
G5
3
180
16
100
20
80
7.3
G2
127
42
1
10
127
110.61
80
120
8.1
H1
150
50
100
60
40
8.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
8.3
H3
109
75
1
100
109
93.39
80
1
70
50
22
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s