Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A1
195
3
80
80
1.2
A3
80
50
80
80
1.3
A2
85
110
1
74
85
75.11
2
80
100
1.4
A4
131
19
80
100
1.5
A5
65
1
99
65
50.60
80
50
1
50
2.1
E1
36
143
1
36
25.67
80
80
2.2
E2
45
105
45
45.00
100
100
3.1
E3
186
14
100
60
50
3.2
E4
80
106
80
40
100
3.3
E5
105
1
59
105
79.84
50
50
80
1
3.4
E3
1
1
1.00
100
60
50
3.5
E4
1
1
1.00
80
40
100
4.1
C3
21
158
1
21
14.59
80
50
4.2
C5
1
1
1.00
60
60
60
1
4.3
C5
66
65
1
138
65
51.89
60
60
60
1
5.1
C4
37
113
37
37.00
100
50
5.2
C6
21
158
1
21
14.56
50
80
5.3
C8
48
116
1
48
38.03
1
50
50
1
6.1
C7
175
14
55
55
55
6.2
C9
21
68
82
68
61.75
1
50
50
2
7.1
F1
103
93
150
7.2
F2
103
93
150
7.3
F4
149
45
100
100
7.4
F5
114
82
100
100
7.5
F6
1
1
1.00
50
1
70
60
7.6
F6
82
60
127
1
82
67.96
50
1
70
60
8.1
D6
 D6
1
1
1.00
1
50
50
1
8.2
D6
47
60
1
72
45
34.75
1
50
50
1
9.1
D9
1
1
1.00
1
50
50
2
9.2
D9
68
82
54
54.00
1
50
50
2
10.1
D8
164
50
80
10.2
D3
1
1
1.00
60
60
60
1
10.3
D3
66
65
1
138
64
51.92
60
60
60
1
11.1
B6
1
1
1.00
2
80
100
11.2
B6
73
106
1
55
32.68
2
80
100
12.1
B8
1
1
1.00
80
50
1
50
12.2
B8
21
158
1
21
11.71
80
50
1
50
13.1
B5
1
85
80
80
13.2
B3
52
98
52
52.00
1
60
1
60
39
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s