Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A1
185
6
80
80
1.2
A3
7
84
80
80
1.3
A2
73
76
30
1
73
55.80
2
80
100
1.4
A4
195
4
80
100
1.5
A5
1
1
1.00
80
50
1
50
1.6
A5
34
26
104
1
34
22.75
80
50
1
50
2.1
C5
1
1
1.00
60
60
60
1
2.2
C5
55
24
85
1
55
42.36
60
60
60
1
3.1
C4
39
60
100
50
3.2
C1
24
15
80
80
100
3.3
C6
8
165
50
80
3.4
C9
139
26
1
50
50
2
3.5
C9
67
112
1
67
46.51
1
50
50
2
3.6
C8
48
116
1
48
38.02
1
50
50
1
4.1
F2
78
105
150
4.2
F1
78
105
150
4.3
F4
146
18
31
100
100
4.4
F5
117
100
100
4.5
F6
1
1
1.00
50
1
70
60
4.6
F6
62
46
161
1
62
54.65
5
0.01
50
1
70
60
5.1
D6
47
87
45
1
46
36.18
1
50
50
1
6.1
D9
1
1
1.00
1
50
50
2
6.2
D9
45
134
1
43
35.36
1
50
50
2
7.1
D8
1
159
50
80
7.2
D3
1
1
1.00
60
60
60
1
7.3
D3
60
67
1
142
60
51.18
60
60
60
1
8.1
B6
73
76
30
1
73
55.93
2
80
100
9.1
B8
1
1
1.00
80
50
1
50
9.2
B8
55
49
75
1
42
30.87
80
50
1
50
10.1
B5
87
80
80
10.2
B3
4
1
1
1.00
1
60
1
60
10.3
B3
39
140
1
34
27.16
1
60
1
60
11.1
E1
1
1
1.00
80
80
11.2
E1
1
1
1.00
80
80
11.3
E1
35
144
1
32
20.39
80
80
12.1
E2
114
24
100
100
12.2
E3
182
1
15
100
60
50
12.3
E4
134
63
80
40
100
12.4
E5
1
1
1.00
50
50
80
1
12.5
E5
45
134
1
45
26.45
50
50
80
1
40
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s