Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A3
71
78
31
71
67.80
10
0.01
100
100
1
1.2
A3
1
100
100
1
1.3
A2
1
1
1.00
80
70
70
1.4
A2
1
1
1.00
80
70
70
1.5
A2
80
70
70
2.1
B1
1
1
1.00
80
80
80
2.2
B2
2
48
100
2
2.00
1
1
3.1
B7
160
40
90
1
1
1
3.2
B7
94
95
2
90
1
1
1
3.3
B7
30
100
20
26
26.00
8
6.00
90
1
1
1
3.4
B3
50
60
140
70
70
70
3.5
B4
25
130
25
25
22.61
90
90
1
4.1
A7
1
1
1.00
100
90
1
4.2
A7
55
65
30
52
49.22
100
90
1
5.1
C4
270
220
5.2
C5
21
85
74
20
18.55
80
80
1
5.3
C2
60
115
85
100
100
30
5.4
C3
185
85
150
1
5.5
D2
1
1
1.00
80
80
70
5.6
D2
1
1
1.00
80
80
70
6.1
D1
151
49
100
100
6.2
D1
1
100
100
6.3
D2
1
1
1.00
80
80
70
6.4
D2
1
1
1.00
80
80
70
6.5
D2
1
1
1.00
80
80
70
6.6
D4
1
1
1.00
80
1
1
1
6.7
D4
61
20
69
61
61.00
80
1
1
1
6.8
D3
1
1
1.00
100
80
1
6.9
D3
39
161
70
39
32.29
8
0.01
100
80
1
29
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s