Loading

Legende
A1
muss Führer töten
A1
Führer Angriff
A1
Angriff
A1
Abfangen
A1
Block
A1
Block 1R
A1
Rückzug nach Angriff abgefangen Lager
A1
Ignorieren

Tasten
+Vergrößern
-Verkleinern
Position einsErsten Angriff
RücktasteFrüheren Angriff
LeertasteNächster Angriff
EndeLetzte Angriff
Enter-TasteAnzeigen / ausblenden Alle Angriffe melden
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
1.1
E6
120
50
100
87
80.06
120
80
2.1
F1
1
1
1.00
110
40
50
2.2
F2
1
64
120
100
90
2.3
F1
33
152
35
110
40
50
2.4
F4
100
89
90
50
60
2.5
F3
30
125
10
135
125
116.21
1
0.01
70
30
100
1
3.1
G1
1
1
1.00
100
100
3.2
G4
127
73
70
80
50
3.3
G1
37
90
110
100
100
3.4
G5
60
10
50
100
20
80
3.5
G2
28
115
40
10
115
109.81
36
1.84
80
120
4.1
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.2
H3
1
1
1.00
80
1
70
50
4.3
H1
1
1
1.00
100
60
40
4.4
H3
130
140
110
93.22
80
1
70
50
15
#AktionMitzunehmende TruppenVerluste TruppenFeinde
0s
04-03-2018jack78intercepted by E2
04-03-2018jack78intercepted by E2, terrible guide