Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A2
40
160
27
24.80
80
70
70
2.1
A3
200
200
200.00
100
100
1
2.2
A3
270
59
54.83
100
100
1
3.1
A7
200
200
200.00
100
90
1
3.2
A7
80
20
170
65
59.91
100
90
1
4.1
C1
200
200
200.00
80
80
80
4.2
C1
120
60
90
98
91.25
60
59.95
7
2.63
80
80
80
5.1
C2
200
200
200.00
100
100
30
5.2
C2
270
100
100
30
6.1
B3
200
200
200.00
70
70
70
6.2
B3
20
40
210
70
70
70
7.1
C3
270
150
1
8.1
B4
200
148
138.07
90
90
1
9.1
C4
40
160
40
36.41
11
0.04
220
10.1
C5
120
40
20
20
91
46.40
20
20.00
20
20.00
80
80
1
11.1
B1
200
200
200.00
80
80
80
11.2
B1
30
240
30
28.40
24
1.04
80
80
80
12.1
B2
70
200
6
5.56
1
1
13.1
B5
40
100
60
39
35.77
80
70.59
70
70
90
14.1
B6
100
100
97
92.65
120
100
15.1
B7
40
20
140
40
38.96
20
12.82
90
1
1
1
16.1
D1
200
200
200.00
100
100
16.2
D1
90
180
89
77.86
100
100
17.1
D2
200
200
200.00
80
80
70
17.2
D2
60
50
130
30
31
28.40
95
87.73
80
80
70
18.1
D3
200
200
200.00
100
80
1
18.2
D3
80
80
100
10
40
37.39
100
80
1
19.1
D4
200
200
200.00
80
1
1
1
19.2
D4
100
100
70
80
75.98
80
1
1
1
29
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s