Loading

Leyenda
A1
Atacar lider obligatorio de aventura
A1
Atacar lider
A1
Atacar
A1
Interceptar
A1
Bloquear
A1
Bloquear 1R
A1
Retirar tras atacar campamentos interceptados
A1
Ignorar

Teclas
+Zoom acercarse
-Zoom alejarse
InicioPrimer ataque
BorrarAtaque anterior
EspacioSiguiente ataque
FinÚltimo ataque
IntroVer/ocultar todos los ataques
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
1.1
A1
165
270
1.2
A2
50
30
85
21
21.00
70
200
2.1
A3
55
140
48
45.19
150
120
2.2
A8
 A5
285
270
3.1
A10
35
20
160
35
32.65
110
160
3.2
A9
60
190
15
150
1
120
4.1
A6
285
270
4.2
A11
75
140
60
55.28
70
200
1
5.1
B2
55
70
70
200
30
40
5.2
B3
285
270
5.3
B4
75
25
115
75
71.47
14
0.59
150
1
1
6.1
B7
20
26
119
20
20.00
26
26.00
100
80
80
6.2
7.1
B8
200
200
70
7.2
B9
1
1
1.00
30
40
100
100
7.3
B10
65
80
140
70
65.60
15
1.15
100
2
100
7.4
B5
200
200
70
7.5
B6
165
105
85.89
270
1
7.6
8.1
C1
65
95
35
90
90
90
8.2
C2
21
28
116
20
20.00
28
28.00
90
90
90
8.3
C3
165
43
39.52
270
9.1
C5
65
100
50
41
37.89
220
50
9.2
C7
80
45
70
50
150
70
9.3
C9
38
197
50
29
26.37
220
50
9.4
C5
38
197
50
220
50
9.5
C9
65
100
50
220
50
10.1
C4
14
271
13
12.13
70
50
150
10.2
C6
85
130
180
1
1
11.1
C8
60
85
70
58
55.21
200
30
40
11.2
C11
111
43
131
100
1
120
50
12.1
D1
37
158
25
23.19
70
50
150
12.2
D2
35
26
104
25
25.00
18
13.02
190
50
30
13.1
D6
 D3,D4
285
270
14.1
D5
185
200
1
50
1
14.2
D5
100
125
60
200
1
50
1
15.1
D7
185
200
1
50
1
15.2
D7
95
10
110
200
1
50
1
16.1
D8
42
98
55
41
38.39
60
160
50
16.2
D10
60
20
220
25
19
17.14
70
200
16.3
D9
285
120
150
16.4
D11
60
93
122
250
2
17.1
E1
270
17.1
17.2
18.1
E2
60
60
75
20
250
18.2
E1
50
165
27
24.71
270
19.1
E3
215
270
19.2
E4
36
55
74
48
45.67
18
15.00
40
50
180
20.1
E7
63
132
56
53.10
180
90
21.1
E8
285
150
3
22.1
E10
1
1
1.00
220
50
22.2
E10
1
1
1.00
220
50
22.3
E11
23
110
20
23
23.00
210
210.00
20
20.00
180
2
90
22.4
E11
215
180
2
90
22.5
23.1
E5
220
220
220.00
100
70
100
23.2
E5
20
95
100
100
70
100
24.1
E6
65
100
1
270
1
25.1
E12
285
200
70
26.1
E13
40
110
37
37.00
270
27.1
E14
220
270
1
27.2
E14
15
200
270
1
28.1
E15
58
227
50
48.38
22
9.40
150
1
1
1
29.1
F1
13
168
104
13
11.97
96
84.01
120
150
30.1
F3
80
165
40
76
69.75
100
2
100
1
31.1
F2
165
190
50
40
31.2
F2
20
182
13
190
50
40
32.1
F4
38
112
37
37.00
270
33.1
F5
40
60
165
39
37.31
60
54.69
130
70
70
34.1
F6
105
20
90
72
67.91
18
16.34
30
200
3
35.1
F7
17
105
43
17
17.00
39
38.00
90
90
90
36.1
F8
285
270
37.1
F9
150
150
150.00
120
150
2
37.2
F9
25
190
24
21.19
120
150
2
38.1
38.1
G1
130
100
40
38.2
38.3
38.4
38.5
39.1
G1
43
120
122
38
36.08
34
31.01
130
100
40
39.2
G2
20
225
20
19
17.14
70
200
40.1
G3
285
270
41.1
G5
40
40
85
100
170
42.1
G7
285
10
10
250
43.1
G8
35
230
34
32.30
110
130
30
44.1
G10
60
40
25
100
39
37.96
23
21.02
160
50
60
45.1
G9
37
48
130
140
130
46.1
G11
25
170
34
29.31
90
30
100
50
47.1
G4
125
85
75
200
30
1
2
48.1
G12
55
140
45
41.02
4
4
49.1
G6
100
165
20
2
70
200
93
#AccionTropas usadasTropas perdidasEnemigos
0s
04-08-2018LosAngelG1 = G3
05-08-2018LosAngelG3 = Unstopable Charge LVL3 (must!)
05-08-2018LosAngelAlternate attack G3 = Major (1 wave (Major 270) 89 Mounted Swordsman, 107 Knight, 89 Besieger [losses: 89MS, 107K]
05-08-2018LosAngelG1 = Unstopable Charge LVL3 (optional)
05-08-2018LosAngelMaximum enemy units must be 200 / 1 after G1 attack.
05-08-2018LosAngelG1 recomended skill RAPID FIRE (bowman) LVL3
05-08-2018LosAngelMMA without skills should be fine too.
05-08-2018LosAngelMASTER PLANNER skill recomended. There is a little chance ( 0,1% ) to lose a lot of Armored Marksman. If you wanna be sure to be without loses, use MASTER PLANER skill with Major or use alternate SETUP (93MS, 192AM). I tested this attack without TOP TIER skill and I was successful (26AM lost).
06-08-2018LosAngelMASTER PLANER skill reguired!
06-08-2018LosAngelG1 with Unstoppable Charge LVL3 and Master Planner skill 66 Knight only.
06-08-2018LosAngelUse rest of you MMA with 1MM (you will lower loses a bit)
08-08-2018LosAngelMaximální počet nepřátel musí být po útoku generálem G1 200/1. U G1 doporučuji schopnost Rychlé střelby (lučišníci). MMA bez skillů je dostačující.
08-08-2018LosAngelGenerál G3 musí mít dovednost Nezastavitelný útok LVL3. Lze provést alternativní útok (jedna vlna), kdy místo Veterána použijeme Majora s 89 Šermíř na koni, 107 Rytíř, 89 Obléhač.
08-08-2018LosAngelU tohoto zvažte útok MAJOREM s dovedností Mistr Plánovač! Důvodem je, že je zde malá šance (0,1%) ztráty velkého množství Obrněných střelců. Pokud použijete Majora bez dovednosti Mistra Plánovače a chcete mít 100% jistotu, použijte Alternativní nastavení (93 Rytířů na koni a 192 Obrněných střelců). Útok jsem testoval v obou nastaveních a je funkční!
12-08-2018LosAngelXP/SC hunt guide. General´s skills: https://forum.thesettlersonline.cz/threads/3063-Návody-od-Los-Angel-(Guides-by-Los-Angel)?p=19295
18-09-2018LosAngelMMA = Charge lvl3 must or use 220 cavalry.
18-09-2018LosAngelMMA = Charge lvl3 must or use 220 cavalry.
18-09-2018LosAngelG1 = Unstopable Charge LVL3 for 205 cavalry (220 cavalry without Charge)
18-09-2018LosAngelWait until Veteran from previous attack will pass.
18-09-2018LosAngelOptional attack! This camp is not valuable. 6510XP only for 62-99 (MS) losses.
24-09-2018LosAngelG1 = Unstopable Charge must !!!!
16-10-2018LosAngelG3 = small chance to lose up to 80MM! Skill MASTER PLANNER recomended!
12-12-2018LosAngelUSE MASTER PLANNER SKILL !!!
11-07-2019LosAngelG3 MEDIC recomended